Perly okouzlují svou čistou přírodní krásou. Jejich souměrnost, ladnost a něžnost udivuje lidstvo už několik tisíc let.

Perla vzniká ve schránce měkkýšů, především mlžů a je ze stejného materiálu, jaký tvoří jejich lastury nebo ulity, především z uhličitanu vápenatého. Vznik perly se děje mezi schránkou a kožním záhybem měkkýše, který kryje jeho orgány. Měkkýš začne vytvářet perlu až na základě podnětu, kterým je vniknutí cizorodého předmětu do jeho schránky, kterým bývá nejčastěji zrnko písku. Měkkýš začne cizí objekt obalovat tenkými vrstvami perleti a tím se započíná vznik perly.

Perleť se skládá především z uhličitanu vápenatého, dále jsou přítomny bílkoviny. Díky tomuto specifickému složení perleti má perla hladký a lesklý povrch. Perly jsou nejčastěji barvy bílé nebo krémové, vzácnější jsou perly růžové, šedé nebo černé.

Perly dělíme na mořské a sladkovodní podle místa výskytu mlže. Ve sladkovodních měkkýších vznikají menší bílé perly, větší a barevné perly vytváří měkkýši mořští.

Věděli jste, že černou perlu vytvoří jen jedna z 15 tisíc perlotvorek?

Do konce 19. století patřily perly k nejvzácnějším šperkům na světě. Nálezy perel v lasturách byly náhodné a spíše ojedinělé, lov perel byl velmi nebezpečnou záležitostí, kdy zahynulo mnoho potápěčů.

Na začátku 20. století se perly začaly “vyrábět” uměle. Japonec Kokichi Mikimoto založil v roce 1920 první farmu pro chov perlotvorek a pokoušel se zde vypěstovat umělé perly (tzv. nukleace perel). Po počátečních nezdarech se mu podařilo dovést svou metodu k dokonalosti a produkovat krásné, dostatečně velké a kulaté perly. Kokichi Mikimoto je právem nazýván “Králem perel”.  

V dnešní době pochází většina prodávaných perel z perlových farem.

4 ZÁKLADNÍ DRUHY PEREL

Akoya perly

 • mořské perly
 • nejznámější druh perel, nejčastěji bílé barvy
 • Japonsko a Čína

Perly jižního Pacifiku (perly jižních moří)

 • mořské perly
 • nejčastěji bílé barvy, stříbrné a zlaté
 • Austrálie, Indonésie a Filipíny

Tahitské perly

 • mořské perly
 • barvy od bílé po černou
 • ostrovy kolem Francouzské Polynésie (nejznámější Tahiti)

Sladkovodní perly

 • sladkovodní rybníky a jezera
 • velká škála barev, tvarů a velikostí
 • Čína a USA

 

PŘÍRODNÍ A KULTIVOVANÉ (UMĚLÉ) PERLY

Přírodní perly jsou velmi vzácné a v dnešní době se vyskytují ojediněle, k dostání jsou nejčastěji menší perličky. Historicky se nacházely především v oblasti Perského zálivu, dnes již většina sklizena a nahradila je ropa.

Kultivované perly jsou uměle pěstované na perlových farmách. Farmy můžeme najít jak ve slané, tak ve sladké vodě. Do lastury měkkýše se vloží malá kulička, kterou měkkýš obalí perletí. Vznik kultivované perly trvá 1,5 až 2 roky.

 

MOŘSKÉ PERLY

Mořské perly vznikají v mořích a oceánech. Vytváří je nejčastěji perlotvorky mořské (Pinctada margaritifera), které žijí v tropických a subtropických oblastech Tichého oceánu a dorůstají velikosti až 30 centimetrů.

Věděli jste, že perlotvorky dokáží za svůj život vytvořit nejvýše dvě perly? Proto jsou mořské perly cennější a jejich cena vyšší než u perel sladkovodních.

Věděli jste, že na začátku 20. století se perlotvorky nelovily pro perly, ale pro perleť? Ta se v té době využívala na výrobu knoflíků.

Druhy mořských perel

 

SLADKOVODNÍ (ŘÍČNÍ) PERLY

Sladkovodní perly vznikají v řekách, rybnících a jezerech a vytváří je nejčastěji perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), která se vyskytuje i u nás, ale je ohroženým druhem. Dále sladkovodní perly tvoří zástupce rodu velevrub (Unio). Měkkýši produkující sladkovodní perly obývají nejen mírné pásmo Evropy, ale také Severní Ameriku.

Věděli jste, že perlorodky dokážou za svůj život vytvořit až 20 perel? Proto jsou šperky se sladkovodními perlami levnější než šperky s mořskými perlami.

 

LOV PEREL

Na začátku 20. století se perlotvorky lovily pro jejich perleť, která se v té době používala na výrobu knoflíků. Perly, které se v některých lasturách objevovaly, byly příjemným bonusem - jejich výskyt byl však hodně nepravidelný a náhodný, o to cennější však tyto perly byly.

Nejbohatší naleziště mořských perel:

 • záliv Mannar (moře mezi Cejlonem a jižní Indií)
 • Perský záliv
 • Rudé moře
 • moře jižně od Austrálie až po tichomořské ostrovy

Nejbohatší naleziště sladkovodních perel:

 • údolí Mississippi (Amerika)

 

UMĚLÁ KULTIVACE PEREL

Umělá kultivace perel probíhá od začátku 20. století. Japonec Kokichi Mikimoto založil v roce 1920 první farmu na chov perlotvorek a pokoušel se zde vypěstovat umělé perly. Po počátečních nezdarech se mu podařilo dovést svou metodu k dokonalosti a produkovat krásné, dostatečně velké a kulaté perly. Kokichi Mikimoto je právem nazýván “Králem perel”.  

Jak kultivace probíhá?

Výroba perel probíhá uměle na farmách v mořských i sladkých vodách. Do pootevřené lastury perlotvorky se speciálními kleštěmi vloží 6 mm velká kulička, která pochází z lastury sladkovodního měkkýše. Následně se lastura perlotvorky provrtá, je navázána na lano a vrácena zpět do vody. Na tomto laně zůstává viset cca 1,5 roku (perleť naroste za rok o 1 milimetr), provádí se pravidelné kontroly a čištění. Perla takto vznikne cca v polovině perlotvorek - ostatní tělísko odmítnou nebo zahynou, jiné se stanou potravou pro ryby.

Perlotvorky můžeme na “výrobu” perel použít vícekrát, obvykle se využijí třikrát. Poté se její obsah využije v kuchyni, z lastury se vyrobí suvenýry pro turisty nebo knoflíky.

Metody kultivace

 • Metoda semínka (seed method)

Pod lasturu perlotvorky se vloží malý úlomek schránky sladkovodního mlže, který zde necháme po dobu jednoho roku obalovat perletí. Poté se takto obalený úlomek vyjme a vloží do jiné perlotvorky. Tímto způsobem můžeme během několika let získat velké perly.

 • Metoda korálku (bead method)

Pod lasturu perlotvorky se vloží korálek - ten je jen o něco málo menší než má být výsledná perla. Korálek je vyřezán ze schránky sladkovodního mlže a perlotvorka ho obalí perletí ve vrstvě jen asi 1 milimetr. Díky tomu je tato metoda “výroby” perel o mnoho rychlejší.

 

 

Použité zdroje:
The Pearl Book - The Definitive Buying Guide. (2008). 4th ed. Woodstock: GemStone Press, pp.Pages 38 - 62.
Naše voda. (2016). Perlotvorka a perlorodka – víte, jaký je mezi nimi rozdíl?. [online] Available at: http://www.nase-voda.cz/perlotvorka-perlorodka-vite-jaky-je-mezi-nimi-rozdil/ [Accessed 10 Nov. 2016].
Černé perly. (2016). Vlastnosti perel | Černé perly. [online] Cerneperly.cz. Available at: http://www.cerneperly.cz/vlastnosti-perel/ [Accessed 10 Nov. 2016].
Pearl-guide.com. (2016). Pearl Sizes. [online] Available at: http://www.pearl-guide.com/forum/content.php?90-Pearl-Sizes [Accessed 10 Nov. 2016].
Gia.edu. (2016). Pearl Description. [online] Available at: http://www.gia.edu/pearl-description [Accessed 10 Nov. 2016].
American Gem Society. (2016). About Pearls. [online] Available at: https://www.americangemsociety.org/en/pearls [Accessed 10 Nov. 2016].