Punc informuje o pravosti a ryzosti šperku. Ten se před puncováním označuje odpovědnostní značkou výrobce nebo dovozce. V Česká republice platí Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů. Více informací o této mezinárodní úmluvě naleznete na www.hallmarkingconvention.org.

Povinné puncování státním puncem ČR

- Puncujeme zlaté šperky, u kterých váha čistého zlata převyšuje 0,52 gramu.

- Stříbrné šperky puncujeme u čisté váhy nad 3,49 gramů.

Jednotlivá označení ryzosti

Zlaté šperky

- 585/1000 – 14-ti karátové žluté zlato – 585 dílů ryzího zlata a 415 dílů ostatních kovů

- 750/1000 – 18-ti karátové zlato – 750 dílů zlata a 250 dílů ostatních kovů

- 999/1000 – 24 karátové zlato – ryzí zlato – neobsahuje žádné příměsi. Z ryzího zlata se šperky zpravidla nevyrábějí, protože toto zlato je příliš měkké, tudíž by u šperku velmi rychle došlo k jeho opotřebení nebo k poškození.

Stříbrné šperky

- 925/1000 - nejčastěji značeno jako 925  

Puncovní symboly pro ryzosti

Druhy punců

- státní punc (puncovní značky, garantováno státem),

- ryzostní punc (číslo určující poměr/ryzost kovu),

- výrobní punc (značka výrobce, který produkt vyrobil). Registrovaný obchod puncovním úřadem

Jsme registrovaný prodejce u Puncovního Úřadu

Klenotnictví KLENOTA uzavřelo již 24. srpna 2008 s puncovním úřadem dohodu o umožnění kontrolních nákupů při internetovém obchodování. Na základě této dohody je klenotnictví KLENOTA /KLENOTA s.r.o./ uváděno na seznamu signatářů dohody, které puncovní úřad zveřejňuje na svých webových stránkách a pravidelně kontrolu dodržování jejich předpisů a zákonných požadavků, tj. zajišťuje úroveň kvality prodejců.