MENU

Souhlas se zpracováním dotazu na zboží

Tímto udělujete souhlas společnosti KLENOTA s.r.o., IČ: 26286505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125957 (dále jen "Správce"), aby v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala tyto osobní údaje:

  • e-mail,
  • jméno,
  • příjmení.

Vaše osobní údaje budou sloužit k zodpovězení dotazu na zboží. Platnost tohoto souhlasu je na dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresuinfo@klenota.com či dopisu na kontaktní údaje společnosti KLENOTA s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Pro pohodlný nákup a doručení do České republiky doporučujeme navštívit naši stránku v češtině.

Pre pohodlný nákup a doručenie na Slovensko odporúčame navštíviť našu stránku v slovenčine.

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, rekomendujemy odwiedzenie naszej polskiej strony.

Für das beste, auf Ihren Standort zugeschnittene Einkaufserlebnis empfehlen wir Ihnen, unsere deutsche Website zu besuchen.

Pour une navigation optimale et adaptée à votre zone géographique, nous vous recommandons de consulter notre site Web français.

For the best shopping experience tailored to your location, we recommend visiting our English website.

For the best shopping experience tailored to your location, we recommend visiting our English website.