MENU

Souhlas s vedením uživatelského účtu

Tímto udělujete souhlas společnosti KLENOTA s.r.o., IČ: 26286505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125957 (dále jen "Správce"), aby v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala tyto osobní údaje:

  • e-mail,
  • jméno,
  • příjmení.

Vaše osobní údaje budou sloužit k umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. Platnost tohoto souhlasu je na dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu info@klenota.com či dopisu na kontaktní údaje společnosti KLENOTA s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.