MENU

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru

Udělujete tímto souhlas společnosti KLENOTA s.r.o., IČ: 26286505 (dále jen "Správce"), aby v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • e-mail

Vaše osobní údaje využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídky produktů a služeb poskytovaných firmou KLENOTA s.r.o. Pokud jste naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že vás naše novinky a akce zajímají. Pokud nejste zákazníkem, zasíláme newslettery výhradně na základě tohoto souhlasu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například odhlášením v newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu info@klenota.com či dopisu na kontaktní údaje společnosti KLENOTA s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel e-shopového řešení Simplia s.r.o., IČ: 28486820.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.