Diamant, nejtvrdší nerost planety a svou krásou fascinující zázrak přírody, je nejen předmětem obdivu všech milovníků krásných šperků, ale i zájmu gemologů. Jednou z vlastností, která bývá hojně diskutována mezi odborníky, je fluorescence. Jak ovlivňuje vzhled diamantu a jedná se o jev žádoucí či nikoli?

Co je fluorescence u diamantů a jak vzniká?

Diamantová fluorescence je optický efekt, který lze pozorovat u některých diamantů při vystavení ultrafialovému záření. Jeho zdrojem může být UV lampa a v některých případech i přímé sluneční světlo. Fluorescence se jeví jako specifické barevné záření, zpravidla modré, někdy ale také žluté nebo oranžové barvy. Vyzařované světlo trvá jen po dobu vystavení ultrafialovému zdroji.

Jedná se o přírodní úkaz, a nemůže být do diamantu žádným způsobem přidána. Fluorescence je dána podmínkami, během kterých byl diamant formován. Její přítomnost a intenzita je dána složením horniny, teplotou a hloubkou prostředí, ve kterém diamant vznikal.

Intenzita fluorescence a vliv na hodnotu diamantu

Přibližně 25 až 35 % čirých diamantů má tuto vlastnost, přičemž GIA (Gemological Institute of America) rozlišuje několik stupňů intenzity, a to žádnou, slabou, střední, silnou a velmi silnou. Pokud pozorujeme kámen při standardních podmínkách, není vzhled bezbarvých diamantů nijak ovlivněn. Setkáme se ale také s názorem, že silnější fluorescence může u diamantů vyššího stupně čistoty (D až H) způsobovat mléčný až mlhavý vzhled, a tím snižovat jeho hodnotu. Zda k tomuto negativnímu efektu dochází, je třeba posuzovat u každého diamantu individuálně.

Jak vybrat správně?

U diamantů s mezinárodním certifikátem a váhou nad 0.20 ct se hodnotí stupeň fluorescence. Diamant s fluorescencí bude vždy o něco levnější než diamant bez, a to i přesto, že se jedná o efekt, který není za běžných podmínek okem nijak pozorovatelný.

V ateliéru KLENOTA s vámi ochotně probereme všechna specifika diamantů v našich špercích. Samozřejmostí je certifikát pravosti, který obdržíte s každým naším šperkem.

fluorescence diamanty - KLENOTA