Barevné diamanty neboli fancy colored diamonds (zkráceně fancy) představují to nejraritnější a nejkrásnější mezi drahými kameny. Každý takový kus je originální směsí vlastností. Přírodní barevné diamanty jsou extrémně vzácné, s čímž souvisí jejich často až astronomická cena. Aby se žádané fancy diamanty staly dostupnějšími, využívá se potenciálu bezbarvých a méně kvalitních fancy diamantů a jejich vlastnosti se v laboratořích vylepšují. Takto upraveným diamantům se říká treated.

Různé barvy diamantů a jejich původ

Diamanty mohou obsáhnout celou barevnou škálu od bezbarvých přes všechny barvy spektra až po černé. Mezi nejvzácnější přírodní fancy diamanty patří modré, červené a růžové, u nichž se cení i lehounký barevný nádech. 

Každá barevná varianta má svůj původ a své jedinečné vlastnosti. Ty ovlivňují i možnosti laboratorních úprav. Za některými odstíny stojí přítomnost dalších chemických prvků (bor a dusík u modré, dusík u champagne, žluté a oranžové, vodík u šedé) nebo jiné podoby uhlíku (grafit v případě černých diamantů), jiné fyzikální jevy (růžová barva diamantu je výsledkem deformace krystalové mřížky vlivem vysokých teplot a tlaku), nebo dokonce působení radioaktivního zdroje (zelené diamanty).

barevné diamanty - KLENOTA luxusní zlatý prsten s modrým diamantem - KLENOTA

Jak se diamanty v laboratoři upravují

Když víme, jakým způsobem diamanty získávají své zabarvení, můžeme je cíleně upravovat. Vše se samozřejmě děje řízeně ve velice dobře vybavených laboratořích. Existuje několik způsobů, jak vylepšit barvu diamantu:

Ozáření

Vystavením diamantů radiaci se dá dosáhnout pestré škály barev: žluté, oranžové, růžové, hnědé, zelené, modré nebo černé. Po ozáření se diamanty žíhají, aby se zbavily zbytkové radiace. Přesné podmínky (typ radiace, délka vystavení, teplota žíhání) závisejí na vlastnostech původního diamantu (např. jestli jsou atomy dusíku ve struktuře diamantu agregované, nebo izolované). 

Nevýhodou tohoto typu úpravy je, že se výsledná barevnost může za určitých podmínek změnit. Ozářené diamanty jsou totiž citlivé na vyšší teploty. Těm mohou být vystaveny např. během výroby nebo opravy šperku při pájení nebo i pouhém leštění. Vždy je tedy dobré vědět, jakými laboratorními úpravami daný kámen prošel.

Žíhání

Metoda žíhání zahrnuje cílené vystavení diamantu vyšším teplotám a následné chlazení. Po předchozím ozáření se takto dosahuje odstínů žluté, oranžové a hnědé, podle některých zdrojů také fialové, červené nebo růžové barvy. Bez předchozího ozáření vzniká pomocí žíhání modrá, zelená, hnědá a nakonec žlutá. Žíhání se jednoduše provádí tak dlouho, dokud se nedosáhne požadovaného odstínu. I zde existuje riziko, že se barva později změní, pokud je diamant vystaven vysokým teplotám například v průběhu zlatnických prací.

HPHT metoda

I tato laboratorní úprava pracuje se změnami ve vnitřní struktuře drahokamu. Simuluje extrémní podmínky, za kterých diamanty v přírodě vznikají, tedy vysoký tlak a vysokou teplotu (High Pressure, High Temperature). K ošetření diamantů se používají stejné přístroje jako při výrobě lab grown diamantů. Největší výhodou této metody je fakt, že její výsledek je považován za stálý. 

Pomocí HPHT metody se dá zlepšit kvalita bezbarvých diamantů, protože potlačí nežádoucí hnědý nádech. S hnědým zabarvením se ale dá pracovat i opačně a z neatraktivního diamantu vytvořit žádanou fancy variantu žlutého, nazelenale žlutého nebo zeleného odstínu. Při příznivých výchozích podmínkách se dá docílit i modré, oranžové či růžové barvy. V některých případech se po HPHT procesu přistupuje ještě k ozařování a žíhání, aby vznikla růžová, červená až fialová barva. 

KLENOTA KLENOTA

Coating

Tři výše zmíněné úpravy jsou ve šperkařství všeobecně akceptované, nesnižují kvalitu kamene a gemologické laboratoře takto upravené diamanty certifikují. Dalším způsobem, kterým se dá ovlivnit barevnost diamantů, je tzv. coating. Dnes už se ale nevyužívá, má totiž dost zásadní nevýhody. 

Tato metoda nemění vlastnosti drahokamů na úrovni atomů. Coating je pouhé potažení kamene barevnou vrstvou, aby se výsledek jevil jako fancy. Povlak ze speciální křemičité substance se nanáší na vybroušené a vyleštěné bezbarvé diamanty jako poslední krok. Výsledný barevný efekt ale nemusí být stálý, takto upravené kameny se nedají leštit, povlak se poměrně snadno poškodí, snižuje se i chemická a tepelná odolnost diamantu.

Jak nakupovat diamanty s jistotou

Se zdokonalováním technologií úprav drahokamů se stále znesnadňuje laboratorní testování vedoucí ke zjištění historie daného drahokamu. Pouze ve špičkově vybavených laboratořích, které se zabývají certifikací drahých kamenů, je možné zjistit všechny úpravy, kterými drahokam prošel. Všechny tyto informace jsou poté zapsány do certifikátu, který funguje v podstatě jako rodný list kamene. Pokud chcete mít jistotu, že informace, které o svém diamantu při koupi dostáváte, jsou pravdivé a jeho cena adekvátní, všímejte si certifikace diamantu.

Vylepšené neboli treated fancy diamanty jsou velice dobrým a dostupným kompromisem mezi čistě přírodními barevnými diamanty a lab grown diamanty vytvořenými v předem připravených podmínkách. Získáváte v nich totiž přírodní kámen, jež prošel jen menšími úpravami, které zvýraznily jeho přirozenou krásu a naplno využily jeho potenciál.

modré diamanty - KLENOTA

PROHLÉDNOUT DIAMANTOVÉ ŠPERKY